DRBNA HISTORIČKA: Cyklo velo

DRBNA HISTORIČKA: Cyklo velo

Víte, kdy se poprvé v Budějovicích objevila kola? A proč jejich "sláva" přišla až několik let poté? V prosinci 1894 byl v hotelu U tří kohoutů na náměstí založen Český klub velocipedistů. Cyklisté se potom scházeli v Jírovcově ulici v hostinci U Svobodů. Pořádali výlety a večírky. Víte, kam pořádali své první jarní jízdy?

Nejstarší zprávu o jízdních kolech přinesl list Budivoj dne 3. června 1869: „První velocipéd spatřily Budějovice v úterý ponejprv. Jeden vyrabitel přivezl jej do Budějovic o výročním trhu na prodej a na stromořadí ukazoval četným divákům své umění na něm.“ Budivoj neuvedl, jestli velocipéd prodal, nebo jich měl více a jak tato jízdní kola vypadla. Pravděpodobně mělo šlapadla na předním vysokém kole (kostitřas). Asi to už nebylo běhací kolo zvané drezina (vynálezce Dreis 1918).

V roce 1869 už stálo ve městě nádraží, jezdila pára a končila koňka. Noviny v čase nástupu parních strojů asi nepovažovaly velocipédy za nějaký pokrok. Zlom nastal po roce 1887, kdy zvěrolékař John Boyd Dunlop vymyslel pneumatiky. V Budějovicích byl založen Český klub velocipedistů v prosinci 1894 v hotelu U tří kohoutů na náměstí. Cyklisté se potom scházeli v Jírovcově ulici v hostinci U Svobodů. Pořádali výlety, večírky apod. První jarní jízdy byly do Libniče a do Třeboně.

V roce 1896 nařídila radnice cyklistům povinné legitimace. Vydával je policejní úřad po odevzdání fotografie, kolku a náhradu za tisk a práci knihtiskařskou. Jinak pokuta ve výši 10 zl., nebo 48 hodin vězení. Kolo muselo mít viditelné číslo. Problémy byly s volně pobíhajícími psy na sadech a na alejích. Vyhrotilo se to, když pes chtěl kousnout důstojníka jedoucího na kole do nohy a tento ho nakopl. Musela zasáhnout radnice rázným nařízením – pes pouze na vodítku.

První tovární sklad velocipédů měla před rokem 1896 v Divadelní ulici firma Hanuš Lorbeer. Od ní převzal sklad v dubnu 1896 Hugo Hossner. V roce 1901 převzali sportovní závod pana Hossnera společníci Krátký a Karpiš. Antonín Krátký se následujícího roku osamostatnil a založil „První jihočeský závod sportovní“ v Divadelní 17. Odtud se v roce 1906 přestěhoval šikmo naproti do Divadelní 6 a za příčinou vzrůstu svého závodu se roku 1907 odstěhoval do vlastního domu v Široké 15 (staré číslování). To bylo vedle známého hostince U Kapra.

Současně v roce 1896 vyráběl a prodával jízdní kola Albert Čížek. Místní Klub českých velocipedistů uváděl, že jediným obchodníkem s velocipédy je Albert Čížek. O Lorbeerovi a Hossnerovi se nezmiňoval. Klub totiž upozorňoval, že při kupování velocipédů budiž dbáno vždy hesla „Svůj k svému“, kupuj každé kolo jen u českého obchodníka. Statistika, kdo jezdil na českých a kdo na německých, ale není.

Stejně ve skutečnosti obchodník český nebo německý prodával velocipédy značek Coventry, Birminghan, Peugeot, Puch, Britania, Cycles, Sun aj. a také již kolo Es-ka,

Na řádné valné hromadě dne 27. ledna 1896 bylo oznámeno, že klub má již 57 členů, z čehož jsou dvě dámy. Jezdily na pánských kolech se štanglí. Budou-li dámy přibývat, klub se nebude rozpakovat opatřit dámské stroje. Fešné cyklistky, které jsme dosud spatřovali v Budějovicích jako vzácnost, budou pravidelným zjevem našich ulic. Dámy v sedlech na kolech byly veřejně kritizovány (hlavně ženami), ale přibývaly.

Na připomínané valné hromadě klubu se účastníkům podával vlašský salát, který udělala velectěná paní Tomšů, manželka správce klubu Františka Tomšů.

Zdroj: https://budejcka.drbna.cz